top of page

Ulnair Tunnel Syndroom

Wat is een ulnair tunnel syndroom?

In de hand en pols lopen verschillende zenuwen die zorgen voor de beweging en het gevoel. Elk van deze zenuwen kan gekneld raken en klachten geven. We noemen dit compressie neuropathie, d.w.z. een aandoening van een zenuw door druk. De meest voorkomende voorbeelden zijn carpaal tunnel syndroom, cubitaal tunnel syndroom en ulnair tunnel syndroom.

 

Bij een ulnair tunnel syndroom is de ulnaris zenuw (nervus ulnaris) gekneld in het kanaal van Guyon. Dit kanaal bevindt zich ter hoogte van de pols en wordt gevormd door verschillende botjes, ligamenten en pezen. Naast de zenuw loopt ook een slagader in dit kanaal. Wanneer gedurende lange tijd een te hoge druk op de zenuw wordt uitgeoefend, kunnen klachten ontstaan.

Symptomen

Typische symptomen van deze aandoening zijn:

  • Tintelingen in de pink en de helft van de ringvinger

  • Krachtverlies in de hand

  • Een "klauwhand"

Aanvankelijk zijn deze symptomen vaak intermittent, wat wil zeggen dat ze komen en gaan. Maar hoe langer de beklemming duurt, hoe vaker deze symptomen kunnen optreden, tot ze nagenoeg continu aanwezig zijn. Bepaalde bewegingen kunnen de symptomen ook uitlokken of erger maken.

Klinisch onderzoek

Als er na een uitvoerig klinisch onderzoek het vermoeden bestaat dat deze zenuw gekneld zit, zullen we jou voorstellen dit te objectiveren d.m.v. een onderzoek van de zenuwen (een EMG en/of NCS). Dit geeft ons een beeld over de ernst van de aandoening en een referentiewaarde waar we het herstel mee kunnen opvolgen moest dat nodig zijn.

 

Eens de diagnose werd gesteld, wordt er gezocht naar de juiste oorzaak van de toegenomen druk op de zenuw. Mogelijks zijn hiervoor nog extra onderzoeken aangewezen.

Behandeling

Er zijn verschillende manieren om een ulnair tunnel syndroom te behandelen, afhankelijk van het stadium waarin de aandoening zich bevindt.

  • Rust en een spalk waarin de pols niet volledig kan plooien, is vaak de eerste stap in de behandeling.

  • Voor sommige patiënten hebben voorgaande maatregelen reeds een zeer gunstig effect. Indien niet, dan is een operatie aangewezen. Hierbij wordt het dak van de tunnel geopend, zodat de zenuw wat meer ruimte heeft. Als er ook een duidelijk aantoonbare oorzaak van de druk werd gevonden (een cyste, een zwelling op de slagader, etc.), wordt dit ook verholpen.

Het verdwijnen van de klachten is wat minder voorspelbaar dan bijvoorbeeld bij een carpaal tunnel syndroom en kan soms nog enige tijd aanslepen. Patiënten ervaren deze ingreep gewoonlijk niet als heel pijnlijk en standaard pijnstilling zoals paracetamol of ibuprofen is voldoende (of vaak zelfs overbodig). Alle aanwijzingen over het verloop tijdens en na de ingreep werden samengevat in een handige infofiche die je via deze link kan downloaden.

Een vraag?

Herken je deze klachten en/of heb je bijkomende vragen, aarzel niet om ons te contacteren via e-mail of Whatsapp, of even langs te komen. Een afspraak kan je maken via e-mail, Whatsapp of telefonisch.

Contact

info@surgicart.be

+32 (0) 471 95 37 06

Dr. Margot Den Hondt

Ziekenhuis Oost-Limburg

Schiepse Bos 6

3600 Genk

drdenhondt@surgicart.be

Dr. Nicholas Wilssens

Sint-Trudo Ziekenhuis

Diestersteenweg 100

3800 Sint-Truiden

drwilssens@surgicart.be

bottom of page