top of page

Borstvergroting

Waarom een borstvergroting?

Een borstvergroting is een ingreep die veel aandacht geniet. Via deze pagina proberen we jou alvast wegwijs te maken in het verloop van het beslissingsproces.

Kleine borsten - of borsthypotrofie - kunnen een impact hebben op het zelfbeeld van een vrouw. Dit kan zich weerspiegelen in bepaalde kledingkeuzes, of het moeilijk vinden om in badkledij rond te lopen. Over de ideale grootte van borsten valt niet te discussiëren. Waar we wel veel belang aan hechten, is het afstemmen van de grootte van jouw borsten op jouw unieke lichaamsverhoudingen.

Had je al opgemerkt dat borsten nooit symmetrisch zijn? En dat is perfect normaal. Dikwijls valt dit pas op als je er daadwerkelijk op gaat letten. In sommige gevallen is de asymmetrie echter opvallend, zoals bijvoorbeeld bij tubulaire borsten of Poland syndroom. In dit geval kan een borstoperatie helpen om de symmetrie te verbeteren. Ook voor de reconstructie van een of beide borsten na borstkanker of i.k.v. transgender-chirurgie, worden borstprothesen gebruikt. Elk van deze situaties vraagt een aanpak op maat. 

Naast het toevoegen van volume en dus het groter maken van borsten, kan een plastisch chirurg ook onregelmatigheden of ongelijkheden tussen beide borsten behandelen of de vorm van de borsten bijstellen, zoals na forse vermagering, zwangerschap of borstvoeding. In sommige gevallen wordt dit gecombineerd met een lipofilling en/of borstlifting. Steeds betreft het maatwerk en gaan we op zoek naar jouw unieke wensen.

Dr. Den Hondt en Dr. Wilssens startten recent met het gebruik van 3D software om het resultaat van een eventuele ingreep te simuleren. Deze techniek wordt het meest frequent toegepast voor het simuleren van een borstvergroting. Hoewel dit een simulatie is, en het uiteindelijke resultaat hiervan kan afwijken, levert ze belangrijke informatie om na te gaan of een bepaald volume bij jouw lichaam past, een natuurlijk resultaat geeft, etc.

Hier vind je meer info over een 3D simulatie.

Behandeling

​Een borstvergroting kan uitgevoerd worden met lichaamseigen weefsel, of met een borstprothese.

 • Bij een lipofilling of borstvergroting met lichaamseigen vetweefsel kan een beperkte vergroting van de borst bekomen worden. Een voorwaarde hiervoor is dat de huid van de borst van voldoende kwaliteit is om dit vetweefsel te ondersteunen. Hier vind je meer info over lipofilling.

 • Met een borstprothese of implantaat neemt het volume en de projectie van de borst toe. Er zijn multipele types borstprothesen op de markt. De voornaamste verschillen zijn te vinden in:

  • Het materiaal waarmee de prothese gevuld is (water versus silicone).

  • De ruwheid van het buitenoppervlak van de prothese (glad versus getextureerd).

  • De vorm van de prothese (rond versus druppelvormig of anatomisch).

  • Bijkomend kan de prothese boven of onder de borstspier geplaatst worden. Deze keuze is afhankelijk van jouw lichaamsbouw en de kwaliteit van de overliggende huid.

 • Recent wint de combinatie van lipofilling met een kleinere borstprothese aan populariteit.

Bij een zuivere borstvergroting zonder lifting wordt het litteken in de borstplooi geplaatst.

Als de prothese onder de spier wordt geplaatst, kan dit de eerste dagen wat meer ongemak veroorzaken. We voorzien aangepaste pijnstilling de eerste dagen. Alle aanwijzingen over het verloop tijdens en na de ingreep werden samengevat in een handige infofiche die je via deze link kan downloaden. Meer info over het kiezen van de juiste postoperatieve beha vind je hier

Luister naar onze podcast over borstvergroting, waarin we je meer vertellen over deze ingreep.

Wat kan er mislopen?

Aan elke operatie zijn inherente risico's verbonden, zoals bloeding, infectie en wondproblemen. Specifiek voor een borstvergroting met prothesen zijn er een aantal aandachtspunten waarvan je je bewust dient te zijn:

 • Een prothese is een vreemd materiaal voor ons lichaam. Ons lichaam vormt rond elke prothese een kapsel. Na verloop van tijd kan dit kapsel in zeldzame gevallen dikker worden en hierdoor onregelmatige intrekkingen vertonen (alsof je een koord onder de huid voelt), vormveranderingen van de borst veroorzaken, en in ernstige gevallen ook pijnlijk aanvoelen. In overleg met jou kan beslist worden om dit kapsel deels of volledig te verwijderen.

 • De termen BII (Breast Implant Illness) of ASIA (Autoimmune Syndrome Induced Adjuvant) worden gebruikt om een grote groep aan symptomen te beschrijven die kunnen ontstaan na een operatie met borstimplantaten. Hoewel het een zeldzame entiteit is, krijgt het topic de laatste jaren veel aandacht in de media. Meer uitleg hierover vind je in deze blogpost.

 • Veiligheid van lichaamsvreemde producten is een prioriteit. I.k.v. doorgedreven onderzoek wordt recent meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van BIA-ALCL of Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma, een kwaadaardige aandoening van de lymfeklier die in een zeer beperkte groep vrouwen met borstprothesen beschreven wordt.  Het is belangrijk om hierover in dialoog te gaan met jouw plastisch chirurg. In onze praktijk weerspiegelt dit zich in een weloverwogen beslissingsproces, de keuze van implantaten, het 14-punten plan dat tijdens de ingreep nauwgezet wordt gevolgd, en jouw opvolging na het uitvoeren van deze ingreep. Meer uitleg hierover vind je in deze blogpost.

Hoe gaan we te werk?

 • Wanneer je overweegt om een borstvergroting te laten uitvoeren, overlopen wij met jou op onze raadpleging de gehele procedure, de te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s die aan deze ingreep verbonden zijn.

 • In de volgende stap gaan we samen met jou op zoek gaan naar de prothese die het best bij jouw lichaam past en aan jouw verwachtingen voldoet. Hiervoor gebruiken we verschillende pasvormen. Zo kan je in de spiegel het effect zien van het volume dat overeenstemt met jouw verwachtingen.

 • De beslissing tot opereren wordt uiteraard niet overhaast genomen. Je bent steeds vrij om hierover na te denken. Zodra de plannen meer concreet worden, zien we elkaar terug op een tweede consultatie om alles nogmaals te overlopen, vragen te beantwoorden en het definitieve volume te kiezen.

Kostenplaatje

Belangrijk om te weten is dat een zuivere borstvergroting een esthetische ingreep is, en niet in aanmerking komt voor terugbetaling, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een borstreconstructie met borstprothesen (i.k.v. een borsttumor). Hoeveel de ingreep exact kost, hangt af van verschillende factoren zoals het type prothese, en eventuele bijkomende ingrepen zoals lifting of lipofilling, etc.

Een vraag?

Voelt dit herkenbaar voor jou en/of heb je vragen, aarzel niet om ons te contacteren via e-mail of Whatsapp, of even langs te komen. Een afspraak kan je maken via e-mail, Whatsapp of telefonisch.

Contact

info@surgicart.be

+32 (0) 471 95 37 06

Dr. Margot Den Hondt

Ziekenhuis Oost-Limburg

Schiepse Bos 6

3600 Genk

drdenhondt@surgicart.be

Dr. Nicholas Wilssens

Sint-Trudo Ziekenhuis

Diestersteenweg 100

3800 Sint-Truiden

drwilssens@surgicart.be

bottom of page